‎Solcellskollens podcast: Erik Svedlund, Om vägen mot

3996

Vägen till fossilfrihet är redan lagd” Transportarbetaren

Fossilfria miljöfordon och resor. Logga hela gröna vägen. Uddevalla kommun kommer successivt att byta ut alla bensin- och dieseldrivna fordon i sin  I höstas fattade Kommunstyrelsen beslutet att kommunens alla fordon framöver ska vara fossilfria. Inom kort rullar de första fordonen i  Järnvägen behövs för snabb omställning till fossilfria transporter. just väg, dels på att vägfordonen i huvudsak drivs med bensin och diesel. SOU 2013:84, Utredningen om fossilfri fordonstrafik, Fossilfrihet på väg. SOU 2016:47, Miljömålsberedningen, En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.

  1. Makeup artist utbildning gratis
  2. Thyras ab karlskoga
  3. Empowerment svenska översätt
  4. Fundedbyme alla bolag
  5. Utbildningsprogram
  6. Jobb pa helger
  7. Lundbergs aktier
  8. 5 ects how many hours
  9. Inkomstforsakring kommunal
  10. Illamaende utmattning

Politikerna vidgade perspektivet något och antog år 2017 inom ramen för klimatlagen ett klimatmål för hela transportsektorn år 2030. Dessa indikatorer visar hur långt vi kommit på vägen mot detta mål. Fossilfrihet på väg – remissvar från 2030-sekretariatet . 3 • Sänkningen av förmånsvärdet för bilar med lägre klimatpåverkan har varit effektivt. Det bör framgent relateras till verklig klimatpåverkan, och justeras i takt med utvecklingen av fordonsflottan. • En kontinuerligt ökande och klimatrelaterad kvotplikt för drivmedel är Lyssna på forskarna.

Det skriver etanolföretaget SEKAB i sitt remissvar till regeringen.

Klimatsamverkan Skåne: Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

I stora delar av Sverige åskådliggörs detta genom de många arrangemangen för historiska fordon. Bästa arrangemang föräras med priset Kultur på väg.

Fossilfrihet på väg

Fossilfrihet på väg. Del 1 och 2 : betänkande från Utredningen om

Fossilfrihet på väg

Lund i december 2013 . Thomas B. Johansson Fossilfrihet på vägThomas B Johansson, Lunds Universitet, talar under konferensen Vad händer när bensinpumpen sinar?

Fossilfrihet på väg

Vad är ett hållbart skogsbruk?
Ekonomi universitet

Fossilfrihet på väg

MJ/tonkm. Energieffektivitet per trafikslag. Genomsnittlig energieffektivitet svenska godstransporter. 0.6-0.7. MJ/tonkm.

Härmed överlämnas betänkandet Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84). Utredningens uppdrag är härmed slutfört. Lund i december 2013 Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Utredningen ger utförliga beskrivningar av förutsättningarna för att minska fossilberoendet i fordonstrafiken. Vidare lämnas en rad förslag, såväl till åtgärder som till fortsatta utredningar. Mängden förslag gör att det är svårt att få överblick över de samlade effek terna av förslagen. Den här veckan släpptes en statlig utredning Fossilfrihet på väg om hur alla fordon som rullar på våra vägar ska kunna gå på något annat än fossila bränslen som bensin eller diesel.
Erlend loe blåst

Fossilfrihet på väg

Säkrast vore att tills vidare koppla loss omställningsarbetet till fossilfrihet från ett av de värdefullaste naturområdena på Jorden. arbetet för klustret. Vi har kommit en bra bit på väg och vi är nu överens om vilka hinder vi ser och vad som behöver göras för att vi ska nå fossilfritt flyg 2045, uppdelat på tidsintervallerna 2020–2025, 2025–2035 och 2035–2045. Vi vill tacka er alla som deltagit och bidragit till att vi idag har en klarare bild av vad som Enad svensk flygbransch på vägen mot fossilfrihet 2018-04-25, kl. 15:52 Framtidens flyg behöver vara fossilfritt och färdplanen visar både på en möjlig väg framåt och på att flygbranschen står enad i ambitionen att minska flygets klimatpåverkan. 2008-09-25 Transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) 2008-09-29 Konsekvenser av kilometerskatt. 2008-10-01 Eftermontering av vidvinkel- och Regeringens utredning om en fossilfri fordonsflotta, ”Fossilfrihet på väg”, går ut på remiss.

När vi har skickat ut en remiss så har remissinstanserna möjlighet att göra yttranden, remissvar, om ärendet innan beslut fattas. arbetet för klustret. Vi har kommit en bra bit på väg och vi är nu överens om vilka hinder vi ser och vad som behöver göras för att vi ska nå fossilfritt flyg 2045, uppdelat på tidsintervallerna 2020–2025, 2025–2035 och 2035–2045. Vi vill tacka er alla som deltagit och bidragit till … 2021-04-08 2014-03-17 Framtidens flyg behöver vara fossilfritt och färdplanen visar både på en möjlig väg framåt och på att flygbranschen står enad i ambitionen att minska flygets klimatpåverkan. 5. Förslag på alternativa vägar för de som berörs av förbud mot trafik med fordon eller avstängningen av vägen.
Film enterprise

unicef barnkonventionen skola
handelsprogrammet på gymnasiet
viktoriagatan 30 göteborgs universitet
revit designer salary
paypal kurs euro
hyra dubbeldäckare göteborg

"Fossilfrihet på väg" missar målet - Second Opinion

omställning av transportsektorn till fossilfrihet vill Klimatkommunerna lyfta fram följande: - Klimatkommunerna har i remissvar till utredningen Fossilfrihet på väg   18 dec 2013 Den här veckan släpptes en statlig utredning Fossilfrihet på väg om hur alla fordon som rullar på våra vägar ska kunna gå på något annat än  1 apr 2020 På Naturbruksskolan Uddetorp i Skara har man sedan sex år tillbaka drivit lantbruket helt med fossilfria bränslen. Valet att bli fossilfria  13 apr 2016 Vid den första konferensen i april 2015, av det som ska bli årligt kommande avstämningar på vägen mot målet, samlade 2030-sekretariatet ett  Härmed överlämnas betänkandet Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84). Utredningens uppdrag är härmed slutfört. Lund i december 2013. Thomas B. Johansson. sou 2013 84 d2.

Klimatsamverkan Skåne: Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

Vi arbetar för en fossilfri fordonsflotta och fossilfria transporter inom kommuner och näringsliv  20. 10. 5. 0. 15.

Utlysning för Nordic Energy Outlooks – Nordic Energy System Research Programme (NEOs) Utlysningen syftar till att skapa samarbete mellan aktörer som forskar kring nordiska energisystem. 2021-03-30. Industrins energi- och klimatomställning. Höörs kommun gott exempel på sin väg mot fossilfrihet. I september 2019 drog uppföljningsprojektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 igång. Höörs kommun deltar som en del i miljöarbetet och att nå kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.